Ta spletna stran uporablja piškotke. Z brskanjem po spletu se strinjate z njihovo uporabo.

Informacije o varstvu osebnih podatkov

Informacije o varstvu osebnih podatkov

Veljavno od: dne ............................................. 2019 do preklica

Namen teh informacij je zagotoviti, da se med obdelavo podatkov, ki jo izvaja upravljavec podatkov, spoštuje zasebnost fizičnih oseb ter zagotoviti ustavna načela varstva podatkov in skladnost z zahtevami glede varnosti podatkov.

Razen tega zadevnim osebam predhodno ponuja informacije v povezavi z obdelavo njihovih osebnih podatkov s strani upravljavca podatkov, ter določa dostopnost do podrobnih informacij o upravljanju osebnih podatkov.

Naziv podjetja:
 Lambda Systeme Kereskedelmi Kft.
Številka vpisa v sodni register:
 01 09 166294
Sedež:
 1106 Budapest, Akna utca 2-4.
Davčna številka:
 10755426-2-44
spletna stran:
 www.lambda.hu
E-pošta:
 lambda@lambda.hu
Telefon:
 +36 1 433 0500
Zakoniti zastopnik:
 András Raimund Wiesinger

 

Poslovna enota:

 Budapest, 1117 Budapest Hengermalom út 47. a épület
 Pécs, 7623 Pécs Megyeri út 59.
 Zalaegerszeg, 8900 Zalaegerszeg Sport utca 3.
 Kaposvár, 7400 Kaposvár Dombóvári út 2.
 Kecskemét, 6000 Kecskemét Csillag utca 3.
 Miskolc, 3527 Miskolc Várközi Lajos utca 7.
 Székesfehérvár, 8000 Székesfehérvár külterület 020022/109 hrsz.
 Debrecen, 4030 Debrecen Monostorpályi út 33.
 Szekszárd, 7100 Szekszárd Rosner Gyula utca 2.
 Győr, 9027 Győr Ipari Park Csörgőfa sor 2.
 Szolnok, 5000 Szolnok Thököly út 80.
 Tatabánya, 2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. C épület
 Gyöngyös, 3200 Gyöngyös Petőfi út 174.
 Szombathely, 9700 Szombathely Rumi út 155-157.
 Szeged, 6728 Szeged Vásár utca 4.
Budapest, 1142 Budapest, Tengerszem u. 90.

 

Pravne podlage:

 • zadevna oseba, je dala soglasje za obdelavo njenih osebnih podatkov za enega ali več posebnih namenov;
 • upravljanje podatkov je potrebno za izpolnitev pogodbe, v katerem je zadevna oseba ena izmed strank ali če je pred sklenitvijo pogodbe potrebno ukrepati na zahtevo zadevne osebe, na katerega se nanašajo osebni podatki;
 • obdelava podatkov je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti upravljavca podatkov;
 • ko je obdelava osebnih podatkov potrebna za zaščito temeljnih interesov zadevne osebe ali druge fizične osebe;
 • obdelava podatkov je potrebna za izvajanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu ali pri izvajanju uradnih pooblastil, dodeljenih upravljavcu;
 • ko je obdelava podatkov potrebna za zaščito zakonitih interesov upravljavca ali tretje osebe, razen če imajo prednost interesi ali temeljne pravice in svoboščine zadevne osebe, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti če je zadevna oseba na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

Namen upravljanja podatkov

 

Ocenjevanje zdravstvene sposobnosti
Dejavnost prodaje in trženja
Delovanje sistema kamer
Plače
Zagotavljanje človeških virov
Zaposlovanje, izbira in usposabljanje
Podpiranje finančnih procesov
Podpora za nadzor IT
Podpora prodajnemu procesu
Podpora trženjskim procesom
Upravljanje podatkov zaposlenih
Predložitev obračunov
Varstvo pri delu
Zaščita premoženja
Poslovno komuniciranje
Upravljanje terjatev

Zadevne osebe

 
 
Potencialni bodoči zaposleni
Poslovni partner
Prevozniki
Obiskovalec spletne strani
Zaposleni
Otroci zaposlenih
Zaposleni ali zakonec/partner
Stranka
Dobavitelj
Učenec

Informacije za zaposlene

Informacije v povezavi z obdelovanjem osebnih podatkov, zaposleni dobijo pred podpisom pogodbe o zaposlitvi. Veljaven izvod informacij o obdelovanju osebnih podatkov bo zaposlenim ob vsaki spremembi poslan v elektronski obliki, v papirnati obliki pa bo na voljo na naslovu: 1106 Budapest, Akna utca 2-4.

Sistem kamer

Naše podjetje je v skladu z veljavno zakonodajo opremljeno s sistemom kamer za katere ima postavljene opozorilne table še preden se vstopi na območje, ki ga pokriva posamezna kamera. Z njim povezane Informacije o varstvu osebnih podatkov pri sistemu kamer, so na voljo na naslovu 1106 Budapest, Akna utca 2-4.

Informacije o pritožbi

Naše podjetje pritožbe obravnava na naslovu: 1106 Budapest, Akna utca 2-4. Informacije v povezavi z obravnavanjem pritožb so na voljo na naslovu 1106 Budapest, Akna utca 2-4.

Prostovoljna privolitev

Upravljavec podatkov osebne podatke zadevne osebe upravlja na podlagi prostovoljne privolitve. Ta privolitev se lahko kadarkoli umakne.

Možnost spremembe Informacij o upravljanju podatkov

Splošne informacije o upravljanju podatkov so na voljo na spletni strani www.lambda.hu in fizično na naslovu: 1106 Budapest, Akna utca 2-4. Upravljavec podatkov glede na prihodnost si pridržuje pravico do enostranskega spreminjanja te politike zasebnosti.

Definicije:

Zadevna oseba (posameznik): fizična oseba, ki se jo na podlagi kakršnega koli osebnega podatka lahko posredno ali neposredno identificira;
Privolitev, soglasje: prostovoljno in odločno izražanje volje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki temelji na ustreznih informacijah in nedvoumnem soglasju za obdelavo osebnih podatkov (v celoti ali za posamezne operacije), ki se nanašajo nanje..
Osebni podatek: podatek, ki se nanaša na določenega posameznika - še posebej sklicevanje na ime, identifikacijsko številko, ter na enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njegovo fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto - ter iz podatkov se lahko sklepa na identiteto posameznika.
Upravljavec podatkov: je fizična ali pravna oseba oziroma subjekt brez pravne osebnosti, ki sama ali skupaj z drugimi določa namene obdelave podatkov, sprejme odločitve o obdelavi podatkov (vključno z opremo, ki se uporablja) in jih izvaja sama ali jih izroči v obdelavo obdelovalcu podatkov.
Upravljanje podatkov: ne glede na uporabljeno metodo pomeni kakršno koli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, zlasti zbiranje, pridobivanje, beleženje, urejanje, shranjevanje, spreminjanje, uporaba, poizvedba, posredovanje, razkritje, prilagajanje ali povezovanje, blokiranje, izbris ali uničenje, ter preprečitev nadaljnje uporabe podatkov, izdelava fotografij, avdio-video posnetkov ter fizikalnih značilnosti za namene identifikacije (kot so prstni odtisi, odtis dlani, DNK vzorci in slikanje očesne mrežnice).
Posredovanje podatkov: pomeni, da se določeni tretji osebi omogoči dostop do podatkov.
Obdelovalec podatkov: pomeni fizično ali pravno osebo oziroma organizacijo, ki ni pravna oseba ter obdeluje osebne podatke po pooblastilu in v imenu upravljavca.
Obdelava podatkov: pomeni postopke obdelave podatkov, tehničnih nalog, ne glede na način in sredstva, ki se uporabljajo za izvajanje operacij in kraj uporabe.
Razkritje: pomeni, da se komurkoli omogoči dostop do podatkov.
Izbris podatkov: pomeni spremembo oblike podatkov za neprepoznavne tako, da jih ni več mogoče obnoviti.
Strojna obdelava: vključuje naslednje operacije, ki se v celoti ali delno izvajajo z avtomatiziranimi sredstvi: shranjevanje podatkov, logične ali aritmetične operacije s podatki, spreminjanje, brisanje, iskanje in distribucija podatkov.
Sistem: pomeni strojno obdelavo podatkov in (če je urejeno) nabor tehničnih rešitev za upravljanje spletnih strani in storitev partnerjev, dostopnih preko spleta (v nadaljnjem besedilu: »sistem«).

Načela upravljanja podatkov

Osebni podatki se lahko zbirajo in obdelujejo le pošteno in zakonito.
Osebni podatki se lahko hranijo samo za določene in zakonite namene in se jih ne sme uporabljati na noben drug način.
Obseg obdelovanih osebnih podatkov mora biti sorazmeren z namenom za katerega se hranijo, in ne sme presegati tistega, kar je potrebno za ta namen.
Sprejeti je treba ustrezne varnostne ukrepe za zaščito osebnih podatkov v avtomatiziranih datotekah podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem oziroma naključno izgubo ter pred nepooblaščenim dostopom, spreminjanjem ali distribucijo.

Posredovanje podatkov

Upravljavec podatkov je upravičen in dolžan posredovati pristojnim organom vse osebne podatke, ki jih ima v lasti in jih pravilno shranjuje, katere zahteva zakon ali dokončna odločitev javnega organa ali kadar odkrije sum kaznivega dejanja ali prekrška. Upravljavec ne more biti odgovoren za tak prenos podatkov ter iz njih izvirajoče posledice.
Poleg tega bo ponudnik podatkov podatke prenašal samo na soupravljavce in / ali obdelovalce v pogodbenih razmerjih z njimi, vključno le s tistimi, ki imajo pogodbeno obveznost do osebe, na katero se nanašajo osebni podatki; v skladu s tem upravljavec podatkov posreduje podatke tretji osebi izključno za namene in v obsegu, ki je naveden v tem informativnem obvestilu. Takšen prenos osebnih podatkov ne sme postavljati osebe, na katerega se nanašajo osebni podatki, v slabši položaj kot so pravila za upravljanje in varnost podatkov, določena v besedilu veljavnega informativnega obvestila.

Varnost obdelave

Upravljavec podatkov si bo v skladu s svojo obveznostjo iz 32. člena GDPR prizadeval zagotoviti varnost podatkov, ki se nanašajo na posameznika, poleg tega sprejme potrebne tehnične in organizacijske ukrepe in vzpostavi postopkovna pravila, potrebna za uveljavitev GDPR in drugih podatkov in pravil o zaupnosti, pri čemer bo upošteval razumne zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v povezavi z njegovim upravljavcem, ter upoštevajoč najnovejši tehnološki razvoj ter stroške, povezane s tveganji izvrševanja in naravo osebnih podatkov, ki zahtevajo varstvo.
Upravljavec podatke upravlja na papirju in s strojno obdelavo. Kadar je obdelava podatkov avtomatizirana, je obdelava podatkov, ki zahtevajo človekovo posredovanje, potrebna le izjemoma in upravičeno.
Upravljavec podatkov zaščiti podatke še posebej pred nepooblaščenim dostopom, spreminjanjem, prenosom, razkritjem, brisanjem ali uničenjem ter nenamernim uničenjem ali poškodovanjem. Podatki, ki se med delovanjem upravljavčevega sistema za upravljanje podatkov zabeležijo samodejno in so zabeleženi tehnično, se shranijo za sprejemljivo obdobje od trenutka, ko so ustvarjeni za zagotovitev delovanja sistema. Upravljavec podatkov zagotovi, da takšnih samodejno shranjenih podatkov ni mogoče povezati z drugimi osebnimi podatki, razen če to zahteva zakon.
Če se to zgodi, so zaposleni, ki v organizacijskih enotah upravljavca podatkov obdelujejo podatke, dolžni njim dostopne podatke hraniti kot poslovno skrivnost. V ta namen imajo zaposleni upravljavca podatkov posebno dolžnost poskrbeti za to, da med njihovim delom nepooblaščene osebe ne morejo dostopati do osebnih podatkov. Shranjevanje osebnih podatkov je zasnovano tako, da nepooblaščena oseba ne more dostopati do njih, ne more jih prepoznati, spremeniti ali uničiti.
Vodstveni delavec upravljavca podatkov, ki je pristojen za odločanje, ob upoštevanju posebnosti upravljanja podatkov določi organizacijsko raven varstva podatkov, odgovornosti in pristojnosti varstva podatkov in z njimi povezanih dejavnosti ter imenuje osebo, odgovorno za nadzor upravljanja podatkov.

Način zbiranja podatkov

Upravljavec podatke posameznikov pridobi na podlagi prostovoljne privolitve posameznika preko zakonitega zastopnika, po pooblaščencu iz javno dostopnega vira. V vseh drugih primerih neposredno od posameznika na podlagi obveznosti, zakonske obveznosti in zakonitih interesov, ki so potrebni za izpolnitev pogodbe.
Za verodostojnost posredovanih podatkov je v vseh primerih odgovoren posameznik. Upravljavec osebnih podatkov, ki so mu bili posredovani, ne preverja.
Posameznik je privolil, da se v teh informacijah označeni podatki (do nasprotne izjave) upravljajo v skladu s Politiko zasebnosti in temi Informacijami o varstvu osebnih podatkov.
V skladu z obveznostjo iz tretjega odstavka 14. člena Poglavja III GDPR v primeru, če osebni podatki niso bili pridobljeni od posameznika (še posebej, če je podatke v povezavi s posameznikom, ki je upravičen do uporabe storitve, posredoval registrirani uporabnik), bo upravljavec podatkov nemudoma, vendar najpozneje v roku enega meseca s pomočjo njemu poznanih stikov, po možnosti po e-pošti posamezniku posredoval naslednje informacije:
 • identiteta in kontaktni podatki upravljavca podatkov in zastopnika upravljavca podatkov (če ta obstaja);
 • namen predvidene obdelave osebnih podatkov in pravna podlaga za obdelavo;
 • vrste zadevnih osebnih podatkov;
 • uporabnike oziroma kategorijo uporabnika osebnih podatkov, če obstajajo;
 • kadar je ustrezno, informacije o tem, da namerava upravljavec prenesti osebne podatke uporabniku v tretji državi ali mednarodni organizaciji, ter o obstoju ali neobstoju sklepa Komisije o ustreznosti ali v primeru prenosov podatkov iz 46. člena ali 47. člena ali drugega pododstavka prvega odstavka 49. člena GDPR sklicevanje na ustrezne ali primerne zaščitne ukrepe ter načine za pridobitev njihove kopije ali kontaktne podatke kje so na voljo.
 • predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
 • o zakonitih interesih upravljavca podatkov ali tretje osebe, kadar upravljanje podatkov temelji na točki f) prvega odstavka 6. člena GDPR;
 • obstoj pravice, da posameznik od upravljavca podatkov lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi ter pravica do prenosljivosti podatkov posameznika;
 • o pravici do umika soglasja v primeru obdelave osebnih podatkov na podlagi točke a) prvega odstavka 6. člena ali točke a) drugega odstavka 9. člena GDPR, ne da bi to posegalo v zakonitost obdelave podatkov pred umikom;
 • o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
 • informacije v zvezi z virom osebnih podatkov in če je primerno, ali podatki prihajajo iz javno dostopnih virov;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz prvega in četrtega odstavka 22. člena GDPR, ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Evidenca dejavnosti obdelave

Upravljavec in predstavnik upravljavca, kadar ta obstaja, vodi evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov v okviru svoje odgovornosti. Ta evidenca vsebuje naslednje informacije:
 • ime in kontaktne podatke upravljavca ter ime in kontaktne podatke uradne osebe za varstvo podatkov;
 • namen obdelave osebnih podatkov
 • opis kategorij posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in vrst osebnih podatkov;
 • kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, vključno z uporabniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
 • kadar je ustrezno, informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, vključno z identifikacijo te tretje države ali mednarodne organizacije, v primeru prenosov iz drugega pododstavka prvega odstavka 49. člena GDPR pa tudi dokumentacijo o ustreznih zaščitnih ukrepih;
 • kadar je mogoče, predvidene roke za izbris različnih vrst podatkov;
 • kadar je mogoče, splošni opis tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov iz prvega odstavka 32. člena GDPR.
Upravljavec osebnih podatkov na zahtevo da na razpolago evidence nadzornemu organu.
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov
Glede na to, da ni nobenega od obveznih primerov iz 37. člena Uredbe GDPR (upravljanje posebnih podatkov, redno in sistematično obsežno spremljanje posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, opravljanje javnih nalog) pooblaščena oseba za varstvo podatkov ni bila imenovana.

Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Pravica do obveščenosti

Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, je treba pred začetkom obdelave jasno in v celoti seznaniti z vsemi dejstvi, povezanimi z obdelavo njegovih podatkov.
Posameznik lahko
 • zahteva informacijo o upravljanju njegovih osebnih podatkov,
 • zahteva popravek svojih osebnih podatkov,
 • zahteva izbris ali omejitev uporabe njegovih osebnih podatkov,
 • uveljavlja svojo pravico do prenosljivosti podatkov,
 • ugovarja obdelavi svojih osebnih podatkov,
 • umaknite svojo privolitev za upravljanje podatkov,
 • v primeru kršitve pravic se lahko obrne na upravljavca podatkov, organ za varstvo podatkov in sodišč.

Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Če na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, podatkov ni mogoče zavrniti, upravljavec podatkov v povezavi s posameznikom posreduje naslednje informacije:
 • namene obdelave osebnih podatkov,
 • pravna podlaga za upravljanje podatkov,
 • kategorije zadevnih osebnih podatkov,
 • imena in naslove vseh obdelovalcev podatkov in njihovih dejavnosti upravljanja podatkov,
 • trajanje upravljanja podatkov,
 • okoliščine, učinki in ukrepi, sprejeti za preprečitev možne kršitve varstva osebnih podatkov,
 • o pravici, da od upravljavca podatkov zahteva popravljanje, brisanje ali omejitev obdelave podatkov v zvezi z njim in lahko ugovarja takšni obdelavi osebnih podatkov,
 • o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
 • kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom,
 • o dejstvu samodejnega sprejemanja odločitev, vključno s profiliranjem in, vsaj v teh primerih, jasnimi informacijami o uporabljeni logiki ter pomenu in posledicah za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, takega upravljanja podatkov.
 • o prenosu osebnih podatkov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, če obstaja, v tretjo državo.
Upravljavec podatkov mora informacije v pisni in razumljivi obliki posredovati v najmanj tridesetih (30) dneh od predložitve zahteve.

Pravica do popravka

Upravljavec podatkov je na zahtevo posameznika dolžan popraviti netočne osebne podatke v zvezi z njim. Glede na namen obdelave podatkov lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahteva dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave. Dokler podatkov ni mogoče prilagoditi ali dopolniti, upravljavec podatkov omeji obdelavo osebnih podatkov in začasno ustavi postopke obdelave podatkov, razen shranjevanje osebnih podatkov.

Pravica do izbrisa

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, če:
 • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je preklical privolitev, in za obdelavo ni druge pravne podlage,
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi njegovih osebnih podatkov in upravljavec podatkov nima prevladujočega upravičenega razloga za obdelavo podatkov ali posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje obdelavi podatkov za namene neposrednega trženja,
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito,
 • osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ki velja za upravljavca,
 • osebni podatki so bili zbrani v povezavi s storitvami informacijske družbe, ki se neposredno zagotavljajo otrokom, brez privolitve staršev.
Če upravljavec ugotovi, da obstaja obveznost izbrisa osebnih podatkov, ki jih obdeluje, preneha z obdelavo podatkov in uniči vse predhodno obdelane osebne podatke.
Če je upravljavec podatkov razkril osebne podatke in jih mora izbrisati, sprejme razumne korake in tehnične ukrepe ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvajanja, da upravljavce obvesti o povezavah ali kopijah takšnih osebnih podatkov oziroma o izbrisu dvojnika.
Upravljavec podatkov ne more izbrisati osebnih podatkov, če je taka obdelava potrebna:
 • za uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja,
 • za izpolnjevanje obveznosti obdelave na podlagi prava Unije ali države članice ali za izvajanje javnih pooblastil,
 • iz razlogov javnega interesa na področju javnega zdravja,
 • za namene arhiviranja v javnem interesu, za znanstveno- ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali statistične namene in njegovo brisanje bi onemogočilo ali resno ogrozilo upravljanje podatkov,
 • za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Pravica do omejitve obdelave

Upravljavec podatkov na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, omeji obdelavo osebnih podatkov, če:
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti podatkov,
 • je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe,
 • upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložil ugovor v zvezi z obdelavo in upravljavec podatkov še vedno preiskuje.
Omejeni osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja se lahko obdelujejo le v naslednjih primerih:
 • s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo,
 • za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe,
 • zaradi pomembnega javnega interesa Unije ali države članice.
Upravljavec podatkov pred odpravo omejitve obdelave o tem obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Pravica do prenosljivosti podatkov

V primeru privolitve, izpolnitve pogodbe ali avtomatiziranega odločanja ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da podatke, ki jih je posredoval upravljavcu podatkov,
 • prejme v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki,
 • posredovati drugemu upravljavcu podatkov,
 • podatke neposredno posredovati drugemu upravljavcu, če je to tehnično izvedljivo.
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne sme uveljavljati pravice do prenosljivosti podatkov, kadar je obdelava podatkov v javnem interesu ali pri izvajanju javnih pooblastil, dodeljenih upravljavcu.

Pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico kadar koli nasprotovati obdelavi njegovih osebnih podatkov s strani upravljavca podatkov in za namene profiliranja, še posebej kadar se osebni podatki uporabljajo za neposredno trženje, javno mnenje ali znanstvene raziskave.
Upravljavec podatkov preuči ugovor v tridesetih (30) dneh od predložitve zahteve in o svoji odločitvi pisno obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. V času preiskave upravljavec podatkov začasno prekine obdelavo podatkov, vendar največ za pet (5) dni.
Če se ugovor posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, izkaže za upravičeno, upravljavec podatkov prekine obdelavo podatkov (vključno z nadaljnjim zbiranjem in prenosom podatkov), blokira podatke in o ugovoru in njegovih posledicah obvesti vse, komur so bili podatki poslani, in ki ukrepajo za uveljavitev pravice do ugovora.
Če se posameznik z odločitvijo upravljavca podatkov ne strinja, ima pravico, da v roku tridesetih (30) dni po prejemu odločitve ali zadnjega dne roka se obrne na sodišče.

Splošna obveznost obveščanja

Upravljavec podatkov, razen če se to izkaže za nemogoče ali zahteva nesorazmerne napore, obvesti vsakega prejemnika o kakršnih koli popravkih, izbrisu, ugovoru ali omejitvi, ki jim je bil sporočen ali s katerim je bil seznanjen. Na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, bo upravljavec podatkov obvestil te prejemnike.

Možnosti pravnega varstva

Posamezniki se lahko pri obravnavanju vprašanj, komentarjev, zahtevkov in pritožb obrnejo na upravljavca podatkov, da uveljavijo svoje pravice, predvsem na naslednjih stikih:
Lambda Systeme Kereskedelmi Kft
1106 Budapest, Akna utca 2-4.
+36 1 433 0500
panaszkezeles@lambda.hu

Pravno sredstvo:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Sedež:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Naslov za pošiljanje pošte:
1530 Budapest Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Faks:
+36 1 391 1410
E-pošta:
ugyfelszolgalat@naih.hu
spletna stran:
http://www.naih.hu
Vložitev zadeve preko spleta:
http://www.naih.hu/online-uegyinditas.html

Uveljavljanje pravice pred sodiščem

Poleg pravnega sredstva se lahko zaradi dejavnosti upravljavca podatkov obrnete tudi na sodišče. Za spor veljajo pravila iz GDPR, Zakona o samoodločanju glede informacij in svobodi obveščanja oziroma Civilnega zakonika in Zakona o pravdnem postopku. za sprejetje odločitve v sporu je pristojno splošno sodišče (Törvényszék). Po izbiri posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, se lahko vloži tožba pred sodiščem v kraju, kjer posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prebiva (seznam in kontaktni podatki sodišč so navedeni na povezavi: http://birosag.hu/torvenyszekek). Za vsa vprašanja povezavi z vložitvijo tožbe se obrnite na odvetnika.
Te Informacije so sprejete in začnejo veljati z današnjim dnem.
Kraj in datum: Budimpešta, ................……….............

 Lambda Systeme Kereskedelmi Kft.
……………………………….
  András Raimund Wiesinger izvršni direktor
upravljavec osebnih podatkov